از کالری‌ها نترسید! | قسمت دوم

از کالری‌ها نترسید! | قسمت اول

آهای پسر چلو بیار!

چه افرادی باید بیشتر کباب بخورند؟

کته ای که بوی شالیزار میده!